Kurv
Kurv

Sociale tiltag

Her på siden kan du læse om nogle af vores sociale initiativer.

VI STILLER KRAV TIL VORES SAMARBEJDSPARTNERE

Uanset hvor vores mange leverandører opererer, og hvilke aktiviteter de udfører, skal de leve op til kravene i vores Code of Conduct samt relevant lovgivning.

Kravene i vores Code of Conduct vedrører miljø og klima, produktsikkerhed og -kvalitet, etik og dyrevelfærd.

VI ER EN DEL AF AMFORI BSCI

For at sikre at at vores Code of Conduct efterleves, er vi medlem af amfori Business Social Compliance Initiative (amfori BSCI). Vores Code of Conduct er baseret på amforis anerkendte Code of Conduct, som er bygget på internationale principper for arbejdstagerrettigheder – blandt andet Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) kernekonventioner.

Vi bruger amforis leverandørstyringssystem til at holde øje med, om kravene efterleves af vores producenter og sikre, at de sociale forhold løbende forbedres. Det sker gennem tredjepartskontrol af producenterne og dialog på baggrund af resultaterne.

Whistleblower-ordning hos ILVA

Hos ILVA bestræber vi os på at være en virksomhed præget af stærke værdier og høje etiske standarder. Vores identitet er afgørende for den tillid, vi nyder fra vores kunder, samarbejdspartnere og samfundet.

Vi ønsker at skabe en virksomhedskultur, der er åben, tryg og tillidsfuld, og vi opmuntrer til en åben dialog på tværs af koncernen. Drømmescenariet er derfor, at både kunder, medarbejdere, leverandører, samt andre af ILVA’s interessenter frit kan dele tanker og oplevelser – både de positive og negative.

Vi har fuld forståelse for, at det kan være ømtåleligt at dele information eller rapportere oplevelser vedrørende kollegaer eller andre medarbejderes adfærd. Derfor tilbyder vi hos ILVA en sikker og fortrolig kanal for at give medarbejdere, tidligere medarbejdere eller samarbejdspartnere mulighed for sikkert og anonymt at rapportere eventuelle uregelmæssigheder eller ulovligheder i forbindelse med vores aktiviteter. Bemærk, at hvis du er ansat hos ILVA, opfordrer vi dig først og fremmest til at henvende dig til din nærmeste leder. Du kan også kontakte din arbejdsmiljø- og/eller tillidsrepræsentant eller vores HR-afdeling. Vi er forpligtede til at sikre, at du kan dele dine bekymringer i en tryg og konstruktiv atmosfære, og vi takker dig for at bidrage til at opretholde vores høje standarder for integritet og professionalisme.

Skulle det dog ske, at en medarbejder mener, at åben kommunikation ikke er en mulighed, kan vedkommende ved mistanke om overtrædelse af Lars Larsen Group Employee Code of Conduct indberette sagen gennem Lars Larsen Group whisteblower-ordning.