Kurv
Kurv

ILVA Kulturen

ILVA kulturen er forankret i et stærk fundament af sunde værdier og ledelsesprincipper, der skaber rammerne for en stærk og ambitiøs virksomhedskultur. Vores leveregel ”I kundens sted” er fundamentet i vores måde at kommunikere på, både i forhold til kunder og kollegaer.


Hos ILVA tror vi på at gøre os umage og arbejde som ét team. Vi tror på at give ansvar og beslutningskraft tidligt til alle ansatte. Det gør, at vi har en stærk fællesskabsfølelse, hvor der er plads til, at ethvert talent kan vokse på det personlige og faglige plan. Vi respekterer hinanden og tager alle ejerskab for virksomhedens resultater.

ILVAS LEVEREGLER

  • Hos ILVA er vores vigtigste leveregel ”I kundens sted”. Denne leveregel danner rammerne om vores værdier, ledelsesprincipper og alt, hvad vi gør.
  • Vores værdier bygger på at være agile, ansvarlige og arbejde som ét team. Med de værdier, er vi godt klædt på til at tage hånd om opgaver og udfordringer, som vi skal løse sammen i hverdagen.
  • Ligeledes skal ledelsesprincipperne sikre, at vi sammen kan vokse sammen. Vi stræber efter at skabe et miljø, der motiverer og giver plads til udvikling, så vi hele tiden kan flytte os som virksomhed og være det bedste, vi kan være, for både kollegaer og kunder hos ILVA.
  • Skemaerne nedenfor skal minde os om, alle de ting, vi skal stræbe efter at gøre vores bedste for at efterleve hver dag.