Kurv
Kurv

Social ansvarlighed

Hos ILVA tager vi ansvar for mennesker og samfundet omkring os. Vi er forpligtet til at sikre social ansvarlighed både hos os selv og i vores leverandørkæde. Her på siden kan du læse om nogle af vores initiativer.

VI STILLER KRAV TIL VORES SAMARBEJDSPARTNERE

Uanset hvor vores mange leverandører opererer, og hvilke aktiviteter de udfører, skal de leve op til kravene i vores Code of Conduct samt alt relevant lovgivning.

Kravene i vores Code of Conduct vedrører miljø og klima, produktsikkerhed og -kvalitet, etik og dyrevelfærd. Vi kræver blandt andet, at medarbejderne på produktionsstederne har ordentlige arbejdsforhold, og at produktionen foregår på en miljø- og klimamæssig ansvarlig måde.

VI ER EN DEL AF AMFORI BSCI

For at sikre at vi stiller ambitiøse sociale krav, og at vores Code of Conduct efterleves, er vi medlem af amfori Business Social Compliance Initiative (amfori BSCI). Vores Code of Conduct er baseret på amforis anerkendte Code of Conduct, som er bygget på internationale principper for arbejdstagerrettigheder – blandt andet Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) kernekonventioner.

Vi bruger amforis leverandørstyringssystem til at holde øje med, om kravene efterleves af vores producenter og sikre, at de sociale forhold løbende forbedres. Det sker gennem tredjepartskontrol af producenterne og dialog på baggrund af resultaterne.